na vrh

Korisni efekti nošenja nakita od bakra ili nakita od bakarne žice

Najčistija proizvodnja nakita od bakarne žice

Bakarni nakit ručne izrade iz CU Shop radionice se pravi isključivo od nelakirane i netretirane bakarne žice. Pod ovim se podrazumeva da bakarna žica nije patinirana, lepljena, varena ili premazivana bilo kakvim hemijskim supstancama. Izbegavanjem svih navedenih procesa se obezbeđuje nepromenjeni sastav površinskog sloja bakarne žice za nakit od bakra.

Ovim načinom izrade se obezbeđuje i maksimalno korišćenje svih pozitivnih efekata nošenja nakita od bakarne žice. Pod pozitivnim efektima nošenja nakita od bakra na prvom mestu je unos bakra kao elementa u organizam preko kože.

Unos bakra u organizam preko kože

Želimo još i da napomenemo da pored finoće izrade, elegantnog i atraktivnog dizajna, kao i čistoće površina bakarne žice, težimo da obezbedimo i što veće dodirne površine bakarnog nakita i kože.

Povećanjem površine dodira kože i bakarnog nakita, povećava se i mogućnost unosa veće količine bakarnih čestica kroz kožu u organizam.

Bakar kao jedan od osnovnih nutrijentata

Nakon unosa bakar se  apsorbujeu krvni sistem  u kome se vezuje za nosice proteina i tako dospevau jetru. Iz jetre se distribuira širom organizma do mesta gde je potreban.

Bakar kao element u razvoju i radu mozga i nervnog sistema

Bakar je veoma važan za formiranje i normalan radnervnog sistema. Bakar takođe ima važnu ulogu u stvaranju neurotransmitera, hemijskih nosilaca komunikacije između nervnih ćelija, kao i ulogu u kretanju električnih impulsa duž nerava.

Značaj i uticaj bakra na razvoj i funkciju krvnog sistema i srca

Bakar pomaže u održavanju elastičnosti krvnih sudova što omogućava održavanje optimalnog krvnog pritiska. Aorta, glavna arterija koja ide iz srca, a ujedno i naširi krvni sud u ljudskom organizmu ne može funkcionisati dobro ukoliko njena elastičnost nije na optimalnom nivou.

Pošto je bakar neophodan za stvaranje i održavanje muskularne strukture i njenog dobrog funkcionisanja, takođe igra veoma važnu ulogu i u radu srca.

Bakar u stvaranju kolagena i zdravlju kože

Bakar ima takođe važnu ulogu u stavaranj kolagena koji predstavlja vezivno tkivo u koži.Kolagen je najrasprostranjeniji protein u ljudskoj koži i veoma je važan za održavanje elastičnosti, zdrav i lep izgled kože bez bora.

Bakar kao faktor u razvoju i održavanju zdravlja kostiju

Vitalni značaj bakra u stvaranju kolagena je od veoma velike važnosti u formiranju i razvoju kostiju, njihovom zdravlju i ozdravljenju nakon povreda ili bolesti.

Kolagen je osnovni faktor čvrstine, otpornosti i stabilnosti kostiju. Istraživanja na životinjama su pokazala da se prelomi kostiju, razni poremećaji u pravilnom formiranju pojedinih kostiju, ali i celog skeleta ešavaju najčešće u slučajevima nedostatka bakra u organizmu.

Značaj bakra za održavanje imunog sistema

Bakar je u organizmu bitan i za održavanje imunog sistema na visokom nivou radi odbrane od bakterija, virusa i ostalih spoljnih uticaja. Bakar ima ulogu u vezivanju slobodnih radikala,stvaranju hemoglobina, crvenih krvnih zrnaca i sl.

Na slici ispod možete pogledati značaj unosa bakra i posledice manjka bakra na kožu kao najveći organ ljudskog tela.

Značaj unosa bakra za zdravlje i izgled kože


BAKAR I ZDRAVLJE