na vrh

BAKAR - Značaj bakra i funkcija bakra u organizmu

Bakar, kao i mnogi drugi elementi, veoma je važan i nalazi se u skoro svim tkivima organizma. Najviše bakra se, posle jetre koja je taložnik, nalazi u mozgu. Jedna od najbitnijih funkcija bakra sa neurološkog aspekta je veliko učešće u formiranju omotača nerava. Pročitajte više o korisnim efektima bakra za rad ljudskog organizma...

 

Načini unosa bakra u organizam

Bakar se u organizmu ne može stvarati. Jedini način obezbeđivanja dovoljne količine bakra za nesmetano funkcionisanje organa je unos. Unos bakra može biti kroz hranu i piće, ali se unos bakra u organizam može obezbediti i preko kože. Poznato je da bakar vrlo lako oksidira, čime se sitne čestice bakra odvajaju od osnove i pri dodiru sa kožom mogu zbog njene poroznosti dospeti u organizam.

 

Zašto doktori preporučuju bakarni nakit

Veoma je interesantno da u poslednje vreme neki lekari svojim pacijentima, koji boluju od raznih vrsta poremećaja, preporučuju nošenje baš nakita od bakra. Razlog leži u tome što bakar možemo naći u veoma malom broju namirnica i to u veoma malim količinama. Uglavnom su te količine nedovoljne da pomognu osobama koje boluju od poremećaja koje bakar u dovoljnim dnevnim unosima može ublažiti, neutralisati ili čak preduprediti.

Unos bakra preko kože može doprineti dopuni potrebnog dnevnog unosa bakra u velikoj meri. Prema nekim istraživanjima nošenjem nakita od bakra se za 30 dana može uneti i do 13mg bakra. Ovo i ne deluje puno, ali ako uzmemo činjenicu da je preporučeni dnevni unos bakra od 1,5 do 3mg, doći ćemo do saznanja da nošenjem nakita od bakra možemo uneti čak 30% neophodne količine ovog elementa od neprocenjive važnosti za zdravo funkcionisanje organizma.

 


BAKAR I ZDRAVLJE